Thënie dashurie

Më fal zemër se ndoshta më fjalët e mija të lëndova, më fal shpirt se ndoshta nga dashuria të gjykova.