Thënie dashurie

I shkruaj zërit që kurrë s’e dëgjova, dashurisë që mbeti vetëm në mendje, asaj që vetëm e ënderrova.