Thënie dashurie

1 + 1 = 2, të dua vetëm ty! 5 + 5 = 10, të dua për jetë! 1 – 1 = 0, mendtë m’i morre, sherro! Ndaç me plus, ndaç me minus, ndaç pjesëtim, ndaç barazim, të dua shumë, o shpirti im!