Thënie dashurie

Ditët që së bashku kaluam më duket se shumë shpejt përënduan.