Thënie dashurie

Disa njerëz thonë se dashuria jonë është plotësisht e gabuar dhe se ne duhet të shikojmë jetën më realisht. Ata thonë se gjasat për ne janë tejet të pakta! Pyetëm, a thua, çka shohin sytë e tyre? As që e dijnë ata se si ndihem unë pranë teje dhe as që do