Fjalë e urtë shqiptare

Po të lavi, të levi dhe bishtin t’a krevi, hap sytë se të gënjevi. – KORÇË