Fjalë e urtë shqiptare

Djathin, mirë që e hëngri miu, po shëllirën kush e piu. – ELBASAN