Fjalë e urtë shqiptare

Dy milion kur hanë bukë, dyqind milion kur bëjmë pushkë. – JUG