Thënie politike

Thënie politike

“Diplomacia është aftësia e të ndarit të tortës në atë mënyrë që secili mendon se ka marrë copën më të madhe.” — Anonim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *