Thënie politike

Thënie politike

“Diplomacia është aftësia e të ndarit të tortës në atë mënyrë që secili mendon se ka marrë copën më të madhe.” — Anonim