Thënie për jetën

Thënie për jetën

“Jeta gjithmonë të jep një mundësi të dytë. Ajo quhet ‘e nesërmja’.” — Anonim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *