Thënie qesharake

Ndonjëherë jam aq i mençur, sa që nuk e kuptoj asnjë fjalë që e them.