Thënie politike

Politika dhe krimi janë e njëjta gjë.