Thënie politike

Luftërat shpesh ndodhin dhjetë vite para shkrepjes së plumbit të parë.