Thënie politike

Kur fanatikët gjenden në majë nuk ka fund shtypja.