Thënie politike

Teoria ime është, njerëzit e forte nuk kanë nevojë për udhëheqës të forte.