Thënie politike

Franca ma ka pasur më shumë nevojën, se sa unë ia kam pasur asaj.