Thënie politike

Krimi më madh që nga LDB ka qenë Politika e Jashtme e SHBA-ve.