Thënie për politikën

Tirani vdes dhe sundimi i tij merr fund; martiri vdes dhe sundimi i tij fillon.