Thënie për martesën

Dashuria është e verbër, ndërsa martesa të kthen sytë.