Thënie për luftën

Kombi që ka pozicionin më të forte luftarak lehtë mund të gjejë një arsye për të hyrë në luftë.