Thënie për luftën

Është qesharake se ata të cilët janë për luftë thuajse gjithmonë janë ata të cilët nuk duhet të marrin pjesë në të.