Thënie për luftën

Në ka asgjë që ka arritur lufta e që nuk do të mund të e arrinim pa të.