Thënie për librat

Librat e mirë nuk i shpalosin të gjitha fshehtësitë e tyre përnjëherë.