Thënie për jetën e përtejme

Mos iu shmang kësaj mëkresës sime, o udhëtar. Dhe sa rri aty, mba vesh e mëso, mandej shko në punën tënde. Nuk ka varkë në Hades, nuk ka as varkar Haron. Nuk ka rojtar Ajak, as qen Cerber nuk ka. Të gjithë ne që jemi të vdekur këtu poshtë, jemi bërë kockë