Thënie për fenë

Kleriku i parë ishte mashtruesi i parë që takoi idiotin e parë.