Thënie për fenë

S’kam parë kurrë as provën më të vogël shkencore për tezat fetare rreth ferrit e parajsës apo të jetës së përtejme të njerëzve, apo të ndonjë zoti personal.