Thënie për fenë

Sa i përket fesë, është një mashtrim i neveritshëm… Feja është krejt gjepura.