Thënie për fenë

Shqiptari ka qënë shqiptar para se të bëhet i krishterë a muhamedan; Trimërinë dhe gjithë vetijat e bukura i ka nga Shqipëria e nga gjuha shqip, jo nga fetë.