Thënie për fenë

Shqiptarët qofshin të krishterë ose myslimanë, kanë aq gjykim sa të mos vënë asgjë mbi atdheun e tyre; feja nuk mund ta ndajë gjakun.