Thënie për fenë

Shqiptari çka qenë kur kish besën e tij, besën e pellazgëvet, ay qe dhe si u bë i krishter, ay është edhe si mori besën e muhamedit. Besa s’e ka ndruar fare edhe kurrë, se vë gjithnjë kombërinë përpara besës.