Thënie për fenë

Shqiptar i vërtetë e i mirë është ay që vë gjithënjë e kurdo kombërinë përpara fesë, nuk ka vëllezër ata që ka në besën e tij, por ata që ka në kombëri të tij.