Thënie për fenë

Duart që ndihmojnë janë fort më mirë se buzët që luten.