Thënie për fenë

Me sapun pagëzimi është gjë e mirë.