Thënie për fenë

Çka njërit i duket magji, tjetri e ka inxhinieri. Mbinatyra është fjalë pa kuptim.