Thënie për fenë

Në lidhje me zotat, nuk kam si ta di nëse ekzistojnë a jo e as se si janë.