Thënie për fenë

Mos u lut në shkollën time e as unë nuk do të mendoj në faltoren tënde.