Thënie për fenë

Për njerëzit që nuk u pëlqen t’u përqeshen besimet, ndoshta është më mirë të mos mbajnë besime aq qesharake.