Thënie për fenë

Njeriu pa fe është si peshku pa biçikletë.