Thënie për fenë

Besimi nuk të jep përgjigje, thjesht të ndalon të bësh pyetje.