Thënie për fenë

I vetmi tempull që ndriçon është ai në flakë.