Thënie për fenë

Për fetarët librat e fesë janë si licencat e programeve që askush s’i lexon, thjesht shkojnë në fund dhe shtypin “Pranoj”.