Thënie për fenë

Feja e sotme është mitologjia e nesërme.