Thënie për fenë

Të dashur miq, Njeriu e krijoi zotin, jo zoti njeriun. Juaji përgjithmonë, Garibaldi.