Thënie për fenë

Shumë njerëz nuk duan të jenë shenjtorë dhe gjasat janë se ata që përpiqen apo synojnë të bëhen të tillë nuk kanë pasur ndonjë tundim të jenë më parë njerëz.