Thënie për diturinë

Dituria mbështetet jo vetëm mbi të vërtetën, por edhe mbi gabimin.