Thënie për diturinë

Besimi është dituri në zemër, përtej shtrirjes së dëshmisë.