Thënie për dashurinë

Kush ndalet të mendohet për dashuri, nuk dashuron më.