Thënie për dashurinë

Në qoftë se askush nuk na do, atëhere as veten tonë nuk e duam.