Thënie për dashurinë

Ta kërkosh me arsye rrugën tek dashuria, është njësoj si të kërkosh diellin me qiri.