Thënie për dashurinë

S’ka diell pa dritë, as njeri pa dashuri.